Veelgestelde vragen.

Wat is de juridische vorm van MiM?

Mim is een vereniging met leden. Jaarlijks zal er een ledenvergadering zijn waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar.

Ontvangt het bestuur een vergoeding voor haar werkzaamheden?

Nee, het bestuur ontvangt geen vergoeding. Alle binnenkomende gelden worden gebruikt voor algemene kosten en kosten voor de bijeenkomsten.

Wat wordt er van een lid verwacht?

MiM verwacht van haar leden dat ze regelmatig op bijeenkomsten komen en daar een actieve bijdrage aan leveren. Op deze manier kunnen we elkaar goed leren kennen en kunnen we kennis en informatie delen.

Welke bedrijven passen binnen MiM?

Bedrijven die producten maken. Daarmee bedoelen we producten die losstaande hardware producten (geen gebouwen) die op seriematige wijze geproduceerd worden.
Qua bedrijfsgrootte mikken we op bedrijven met meer dan 5 personeelsleden.

Voor wie binnen mijn bedrijf is MiM interessant?

De bijeenkomsten worden meestal bezocht door de directieleden / management van aangesloten bedrijven. Afhankelijk van het thema sluiten daar soms kaderleden uit andere afdelingen bij aan (productie, ICT, engineering, productmanagement)

Wat als MiM toch niet interessant voor mij blijkt te zijn?

Na een vrijblijvend bezoek aan een bijeenkomst zijn er geen verdere verplichtingen.
Indien een bedrijf eenmaal is aangemeld en een factuur verstuurd is, is het lidmaatschap per jaar opzegbaar.

Back to Top